Torbjörn Pettersson - tystnar kritiken nu?

32 min
Torbjörn Pettersson är generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén och har varit engagerad i landets öde i över 20 år. Han har ofta kritiserat omvärldens och därmed även Sveriges Afghanistanpolitik, och hävdar bland annat att den militära strategin är helt misslyckad och att sammansmältningen mellan militära och civila insatser är direkt farlig. Nu blir han svensk ambassadör i Kabul och tillträder i höst. Vart tar hans kritik vägen då? Lasse Johansson ställde frågorna.