Sverker Göranson - general utan trupper?

32 min
Den svenska krigsmakten verkar i en helt ny tid. Sverige deltar i kriget i Afghanistan och i sommar upphör den allmänna värnplikten. Två historiska händelser som båda sätter ÖB Sverker Göranson på svåra prov. Vad kan några hundra svenska soldater uträtta i Afghanistan? Vill den svenska opinionen offra fler liv i det utdragna kriget? Kan ÖB rekrytera soldater utan värnplikt? Vilka löner och arbetsvillkor krävs för att locka kompetent folk till soldatyrket? Kan han försvara Sverige med ett alltmer avlövat försvar? ÖB Sverker Göranson intervjuas av Tomas Ramberg.