Mona Sahlin - vad vill sahlinisternas ledare?

32 min
Om väljaropinionen står sig är Mona Sahlin statsminister i höst. Men "om"et är stort och Sahlin har besvärliga hinder att forcera på vägen. De rödgröna presenterar under våren sin fram-manglade politik, papper som kommer att granskas med lupp. När de gemensamma förslagens detaljer växer fram riktas uppmärksamheten mot det röd-gröna alternativet och regeringen tar, som i rut-debatten, varje chans att gå till motoffensiv. Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin intervjuades av Tomas Ramberg.