Össur Skarphéðinsson - svårt val för Island

32 min
Island plågas av svallvågorna efter dom isländska bankernas krasch. Storbritannien och Nederländerna kräver ersättning för skulder som bankerna lämnat efter sig och har förmått den isländska regeringen att acceptera den så kallade Icesave-lagen. Nu kan isländska folket riva upp lagens hårda villkor i en folkomröstning. Den svenska regeringen hotar att frysa lån till Island samtidigt som Icesave-krisen bromsar Islands väg mot EU-medlemskap. Islands utrikesminister Össur Skarphéðinsson intervjuas av Tomas Ramberg.