Det omätbara

24 min
P1 PRESENTATION PÅA Människans Mått – vår sommarserie om mätningssamhället, har hittills mest handlat om mätningar av den egna kroppen, men idag ska Fredrik Pålsson lyfta blicken till samhällskroppen. Från förskolan till ålderdomshemmet mäts allt för att säkerställa att våra offentliga verksamheter håller bra kvalitet. Men var går gränsen för vad vi kan förstå med hjälp av mätningar? P1 PRESENTATION AVA Programledare för Människans Mått var Fredrik Pålsson, som också stod för produktion och teknik, tillsammans med Pernilla Ståhl och Johan Chandorkar. Vill du komma i kontakt med redaktionen når du dem på manniskansmatt@sverigesradio.se

Från förskolan till ålderdomshemmet mäts allt för att säkerställa att våra offentliga verksamheter håller bra kvalitet. Men var går gränsen för vad vi kan förstå med hjälp av mätningar?

I tredje delen av Människans mått försöker Fredrik Pålsson ringa in var gränsen går för det som går att mäta. Han besöker Center för Praktisk Kunskap på Södertörns Högskola, där Lotta Victor Tillberg och Lotte Alsterdal berättar om en kunskap som inte går att generalisera. Han träffar sjuksköterskan Anna Thulin som talar om vad som händer med den kunskapen, när fokus ökar på säkerhet och mätbara metoder. Och utvärderingsforskaren Lena Lindgren drar linjen mellan det som är lätt att mäta, och det som är svårt.

Människans mått produceras av Umami produktion för Sveriges Radio.