Maud Olofsson, är kompromissen värd priset?

32 min
Centerpartiet går med på låta bygga nya kärnkraftsreaktorer i Sverige, för att ersätta de gamla. Alliansregeringen kallar sin energiöverenskommelse för historisk, samtidigt som det mullrar i centerleden. Är energikompromissen värd priset? Maud Olofsson, partiledare (C), i Ekots lördagsintervju intervjuad av Inger Arenander.