Anders Wejryd och kyrkans svåra vägval

32 min
Anders Wejryd är sedan 2006 Svenska kyrkans ärkebiskop och har profilerat sig starkt i klimatfrågan. Men vad tycker han om den senaste tidens debatt om homoäktenskap? Anders Wejryd intervjuades av Mari Forssblad.