Fredrik Reinfeldt: Klimatkrav hotar kärnkraften

27 min
Statsminister Fredrik Reinfeldt är missnöjd med EU-kommissionens krav på att Sverige ska ha 55 procent förnyelsebar energi 2020. Enligt Reinfeldt skulle ett sånt mål kunna tvinga Sverige att stänga kärnkraftverk.

– Om man lägger väldigt högt tryck på att snabbt nå upp i förnyelsebar energiandel då kan man bakåt räkna att man helt enkelt måste stänga kärnkraftverk för att nå målet.
– Då kommer det i konflikt med ett annat mål, nämligen att minska växthusgasutsläppen, det är därför jag säger att det spelar roll hur man gör detta.

Statsminister Fredrik Reinfeldt intervjuas av Tomas Ramberg.