Kossornas planet 20110319

52 min
Extrainsatt telefonväkteri med anledning av jordbäcningen och kärnkraftsolyckan i Japan. Medverkande: Peter Hofvander från Strålsäkerhetsmyndigheten, Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet och Åsa Landberg, psykolog från Rädda Barnen. Vi fick plats med ett femtontal frågor från lyssnarna, antingen via mejl eller telefon. Allt från tekniska frågor kring kärnkraftkatastrofen till hur kraftig en tsunami är och hur barn reagerar på händelseutvecklingen.