Studio Ett 20120822 17-timmen

45 min
Kidnappningsdramat i Mali, Kronkursen påverkar exportberoende företag, Den heta abortfrågan, Valpar tränas av amerikanska fångar.