Tid

Här finns inget ljud
I söndagens gudstjänst ges olika aspekter på begreppet tid. Tiden är en demokratisk resurs i vårt samhälle. Dygnets längd tar ingen hänsyn till vare sig kön, hudfärg, inkomst, utbildning eller var man bor någonstans.

Tiden kan ses som en evig linje, med en evighet bakåt och en evighet framåt., och den linjen blir mycket tydlig i våra egna liv. Vi föds, vi växer, vi mognar, vi åldras och vi dör. Den som vill leva kan inte undgå att åldras.

Tid kan upplevas olika. Det som känns långsamt för någon, känns snabbt för någon annan. Vi människor har konstruerat system för att hålla koll på tiden. De flesta av oss har klockor, där vi på sekunder när noga kan se var tiden befinner sig. Kalendrar håller koll på dagar, månader och år. Den tidsmedvetna människan är medveten om en dåtid, en nutid och en framtid.

”Det förflutna finns i våra minnen, det närvarande i våra sinnen och framtiden finns i våra visioner ” skrev kyrkofadern Augustinus på 400 talet efter Kristi födelse. Vi känner igen oss i den beskrivningen.

Medverkar gör Huskvarna kyrkokör under ledning av Emma Pettersen, som också spelar orgel och piano, samt trumpetarna Magnus Jonsson, John-Arne Pettersen och Per-Åke Wennerberg under namnet Trio Tromba. Predikar gör teologie doktor Christer Gardemeister, som är präst i Huskvarna. Textläsare är Eva Styffe-Heinpalu, Siv Gustafsson, Lennart Israelsson

Per-Åke Wennerberg har skrivit text och musik till en ”betraktelse över tid” som begrepp och verklighet. Han framför också en del av texterna om tid.

Gudstjänsten är en återutsändning från 15 januari i år.

Tekniker: Lennart Nilsson Sveriges Radio Kronoberg och Magnus Walfridsson Sveriges Radio Jönköping

Producent: Karin Malmsten Sveriges Radio Jönköping.