Jan Myrdal 2000

47 min
Författare och debattör I Sommar från 2000 pratar han om den bildade medelklass han är uppväxt i, om att ömsom vara hyllad och föraktad. Om de politiska skeendena kring första världskriget och därefter, och om det lustfulla arbetet med att skriva.

Om Jan Myrdal

Litterär hedersdoktor vid Upsala College University i New Jersey och filosofie hedersdoktor vid Nankai-universitetet i Tianjin i Kina. I boken Barndom som kom ut 1982 kritiserade han sina föräldrar Alva och Gunnar Myrdals uppfostringsmetoder, vilket skapade stor uppståndelse. Har gjort otaliga resor till länder i tredje världen, tillsammans med sin första fru fotografen Gun Kessle. Från 2009 delar Jan Myrdal-sällskapet årligen ut ett pris till en författare som verkar i Myrdals anda. Priset har fått namnet Jan Myrdals stora pris - Leninpriset. 

Jan Myrdal har varit Sommarvärd 1999 och 2000.