Förstår du vad politiker säger?

24 min
Fyra av tio vet inte vad ordet jobbskatteavdrag betyder. - Allvarligt, tycker demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP).Novus har undersökt hur bra människor förstår ord som politiker använder. Resultatet presenteras i Språket.

– I och med att det har varit en av regeringens viktigaste åtgärder för att uppmuntra människor att arbeta är det jättesorgligt om inte fler har fastnat för ordet och att det inte har gått fram bättre, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson om att bara fyra av tio vet vad ordet jobbskatteavdrag betyder.

Undersökningen är gjord av undersökningsföretaget Novus med 1000 slumpmässigt utvalda personer, och visar att en av fem inte förstår ordet reform och att en av fyra kan inte definiera ordet utanförskap. Samtidigt användes just ordet utanförskap 33 gånger i den senaste partiledardebatten i riksdagen (18 juni 2014).

– Det är allvarligt om människor upplever att politiker svänger sig med ord som man inte känner till eller inte förstår. Demokratin bygger på att vi är kunniga och engagerade i samhället, säger Birgitta Ohlsson.

Olika grupper förstår olika bra
En tredjedel av de drygt 1000 tillfrågade tycker att det är svårt att förstå vad politiker säger och en av tio uppger att de inte alls följer med i den politiska debatten. Förståelsen skiljer sig mellan olika grupper. Unga, lågutbildade och de med lägre inkomster har svårare att förstå. Undersökningen visar även att gruppen som är osäkra på vad de ska rösta i valet tycker det är svårare att förstå vad politiker säger.

– Det finns en viss logik i det, man vet inte vad man ska välja och tycker det är svårt att följa med i debatten, säger Mats Elzén från Novus som gjort undersökningen.

Eget ansvar
Enligt Brigitta Ohlsson har regeringen satsat extra resurser på unga, utrikesfödda och grupper som röstar i mindre utsträckning än andra.

– Vi har satsat till exempel på siten allavaljare.se för att ta fram ett oberoende nyhetsmaterial som alla kan förstå. Sverige gör nog mer än andra länder. Men det handlar också om eget ansvar hos politiker.

– Det är klart det här är en utmaning för samtliga partier. Politiker har den delikata uppgiften leva i en värld som är komplicerad men att få så många som möjligt att förstå vad de säger. Är du kärnfysiker är det kanske inte så lätt att förklara vad du jobbar med. Skillnaden är att alla berörs av politik, så politik ska man förstå, säger Mats Elzén.

Mer om det här i Språket som sänds tisdag 2 september  13.35 i P1.

Programledare och producent Emmy Rasper

I programmet hörs även språkvetaren Anna W Gustafsson från Lunds universitet som forskat om ordförståelse och politiskt språkbruk, och Malin Crona chefredaktör för siten Allavaljare.se och den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor som ges ut av Centrum för Lättläst.