De dolda rummens kunskap

20 min
Managementkonsulter får allt oftare i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för politiker. Istället för att ge forskare på universitet i uppdrag att utreda viktiga frågor eller analysera effekterna av att privatisera en verksamhet så ges jobbet till privata konsultbyråer. Det här är ett demokratiproblem anser forskare som tycker att det blir svårare att granska var uppgifter kommer ifrån. Kunskapen blir inlåst, anser de.

Världen blir allt mer komplicerad och behovet av expertis inom så gott som alla områden ökar. Det har också fört med sig att det är svårare idag att se vem som är avsändaren för kunskap. Vi översvämmas av rapporter från organisationer, forskningsinstitut, konsultbyråer, analytiker och så vidare.

Samtidigt har dessa, delvis, nya aktörer börjat göra avtryck inom den offfentliga förvaltningen. Snyggt förpackade budskap går hem hos politikerna som lutar sig mot information och kunskap som tagits fram av exempelvis konsultbyråer.

Medverkar i programmet gör Mats Lindgren, managementkonsult och ägare och grundare till Kairos Future. Christina Garsten, professor i socialantropologi som forskar inom organisationskultur och hur offentlig sektor organiseras. Staffan Furusten, docent vid Handelshögskolan och verksam vid SCORE (Stockholms centrum för forskning om offentlig sentor). Roger Svensson, docent på Institutet för näringslivsforskning och expert för statligt innovationsstöd.

Nästa reportage om konsulternas intåg i offentlig sektor kommer på onsdag och handlar om när landsting köper in metodutveckling från hälsovårdskonsulter istället för att hämta kunskapen från universitetsforskare.