Landet glider isär

28 min
-Den stora utmaningen i framtiden är att hålla ihop landet, säger statsvetaren Camilla Sandström. Landet har glidit isär och de senaste valen talar sitt tydliga språk; röstningsmönstren skiljer sig mellan både de södra och norra delarna av landet, men också mellan stad och land.

Hur kan en politik skapas som gäller hela landet och inte bara storstäderna?

Camilla Sandström menar att partierna måste ta ett större ansvar för att se till att integrera landet och skapa en helhet. Det är något som de håller på att misslyckas med.

Camilla Sandström bor i den lilla byn Dikanäs i Västerbotten och är statsvetare vid Umeå Universitet. Hon tycker sig se ett glesbygdsförakt där bilden av glesbygden framställs som lite efterblivet och där det kanske inte finns någon framtid.

-Men det finns ett ömsesidigt beroende av stad och land, där man på landsbygden producerar viktiga resurser och där det i staden produceras tjänster.

Sorsele tillhör en av de kommuner som vid förra riksdasvalet hade lägst valdeltagande. Åke Johansson som är busschaufför i Sorsele och har en mängd yrken i bakfickan menar att den politiska debatten saknas och att det inte finns någon som för glesbygdens talan i storpolitiken.

Jeanette Eklund som också bor i Sorsele är 44 år och har aldrig någonsin röstat. Hon säger att det delvis beror på att hon inte satt sig in i de olika politiska partiernas agenda, men också för att de frågor som är viktiga för glesbygden inte finns med i debatten.

Programmet är gjort av Gunilla.Nordlund@sverigesradio.se