Nazismen och yttrandefriheten

39 min
Sverige 2014: Ett nazistiskt parti tillåts finnas, tillåts demonstrera och tillåts ställa upp i valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Är det rätt? Filosofiska rummet gästas idag av juristen och världens förste diskrimineringsombudsman Peter Nobel, journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius och filosofen Magnus Jiborn.

Nazister tågar under polisbeskydd på gatorna runtom i landet. Nazister ställer upp i allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Nej, det är inte 1930-tal och det är ingen framtidsdystopi. Det är Sverige 2014.

Sverige har skrivit under FN:s rasdiskrimineringskonvention, och har därmed förbundit sig att förbjuda organisationer som verkar för rasism. Dessutom är det enligt svensk lag förbjudet att uttrycka missaktning mot folkgrupp med anspelning på etniskt och nationellt ursprung.

Hur kommer det sig då att Svenskarnas parti tillåts demonstrera och ställa upp i val? Ja, hur kan de över huvud taget tillåtas finnas som organisation?

Diskussion mellan juristen och världens förste diskrimineringsombudsman Peter Nobel, journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius, expert på extremnationalistiska rörelser, och filosofen Magnus Jiborn.

Programledare: Lars Mogensen, producent: Thomas Lunderquist