Mobilprat minskar olycksrisken

24 min
Om att prata i mobiltelefonen när man kör bil, och om hur vi hanterar minnen och erfarenheter av naturkatastrofer. Med Urban Björstadius.

Frågan om det är farligt att prata i mobiltelefon samtidigt som man kör bil har diskuterats under många år, och nu visar en ny stor studie att även om det är farligt att skicka sms när man kör bil så minskar risken att råka ut för en olycka om man i stället pratar i telefonen. Vi hör Trent Victor, professor på Chalmers och forskningsledare på säkerhetsforskningscentret Safer.

Under de senaste veckorna vi har sett flera omfattande översvämningar i Sverige och i klimatförändringarnas spår lär översvämningar och andra naturolyckor bli allt vanligare. Hur vi hanterar erfarenheterna och minnena av sådana här händelser påverkar vår förmåga att möta dem i framtiden – det finns till exempel en risk att vi successivt vänjer oss vilket paradoxalt nog kan göra oss ännu mer sårbara. Det säger Susann Ullberg, socialantropolog verksam på Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan och på Centrum för naturkatastrofslära.

Programledare är Urban Björstadius.

Musik som spelats i avsnittet

  • 13.35
    Marillion - If My Heart Were A Ball It Would Roll Uphill
    Album: Anoraknophobia
    Kompositör: Marillion
    Bolag: Liberty