Skitviktigt att få tillbaka fosforn till åkern

25 min
Kretsloppet måste slutas anser EU, fosforn vi äter ska tillbaka till åkrarna. Men är det vettigt att sprida avloppsslam som innehåller tungmetaller eller ska man plocka ur ren fosfor ur slammet?

– Tekniken kallas för "pearl", eftersom det här går till på precis samma sätt som i musslor där ett litet sandkorn får en pärla att växa, berättar doktoranden Rosanna Kleemann och håller upp vita fosforkulor som bildats i brittiska Sloughs avloppsvatten. Fosfor är ett livsviktigt näringsämne och Europa är helt beroende av importen från Marocko/Västsahara till handelsgödsel. Samtidigt läcker näringen ut i sjöar och hav som och bidrar till övergödningen. 

Programledare Marie-Louise Kristola