Max von Pauer sp Liszt: Harmonies du soir ur Transcendenta etyder

8:14 min
Den tyske pianisten och läraren Max von Pauer gjorde en lyckosam debut i London, men lyckades sedan inte nå den framgång han önskade. Efter att ha varit konservatorielärare blev han rektor för en rad musikhögskolor i Tyskland. Han gav ut pianomusik av Beethoven, Schubert och Schumann och gjorde också egna arrangemang för piano av bl.a. Wagners musik. Bland hans skrifter märks: Skönhetsanalys av Beethovens sonater (1944). Mer information på sverigesradio.se/p2