Skakig väg mot energisnåla hus

20 min
En stor andel av all energi som produceras i världen används i byggnader - till uppvärmning, kylning, varmvatten och fastighetsel. Därför arbetar många nu med att försöka sänka energianvändningen i hus, både vid nybyggen och renoveringar.

I kvarteret Blå Jungfrun i Hökarängen bor Iris Jönsson och Sofia Tiseus i ett passivhus som byggdes 2010. De är nöjda med sitt boende och med möjligheten att påverka sina el- och vattenkostnader.

De fyra femvåningshusen hör till de svenska passivhus som utvärderats mest. Enkäter och mätningar visar att de boende mestadels är nöjda, och att husen nästan håller den låga energianvändning som krävs för att de ska få kallas passivhus: 50 kilowattimmar per kvadratmeter, berättar Karin Ståhl, projektledare för fastighetsutveckling hos Svenska Bostäder.

Det som i övrigt utmärker passivhus är att de har tät stomme, extra tjock isolering, ventilation med värmeåtervinning och välisolerade fönster. Hus som använder för mycket energi för att få kallas passivhus, men samtidigt är mer energisnåla än vad byggreglerna kräver, kallas lågenergihus.

Det pågår fortfarande mycket experimentverksamhet för att bygga energisnåla hus, och ingen har ännu alla svar på vilka som är de bästa lösningarna. Ivo Martinac, professor i installations- och energisystem på KTH, säger att systemen för varmvatten får en allt viktigare roll när behovet av uppvärmningsenergi minskar. Han menar att det är viktigt att studera kluster av byggnader som kan dra nytta av varandra.

I Sverige går så mycket som en tredjedel av all energi till bostäder och lokaler. Att mycket behöver göras är många överens om. Dit hör Madeleine Nobs, chef för hållbar affärsutveckling hos NCC, som vill se fler åtgärder i befintliga hus. Pådrivande är bland annat ett EU-direktiv som ställer kravet att alla nya hus från år 2020 ska vara så kallade nära-noll-energihus. Vad det exakt innebär är fortfarande oklart, men Sverige arbetar på en definition, berättar Fredrik von Malmborg, kansliråd på Näringsdepartementet.