Det tudelade Sverige

20 min
Sverige är ett stort land med en mycket liten befolkning. Urbaniseringen går fort. Inte minst ungdomarna lämnar Sveriges landsbygd och småorter. 250 av landets 290 kommuner tappar idag unga, som inte kommer tillbaka. Denna verklighet som pågår verkar inte gå att stoppa, och den är på intet sätt unik för just vårt land. Men effekterna märks snabbt när befolkningen till att börja med är så liten.

– Många kommunpolitiker har trott att de unga som flyttar kommer tillbaka när de skaffar familj, men min undersökning visade att så inte är fallet. Den tudelning av Sverige som pågår är en jätteutmaning, säger Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

– Små kommuner ska inte se ungdomars flytt som ett misslyckande, utan som de planeringsförutsättningar som gäller. Men det måste finnas ett välfärdstänk med i den jobbiga omställningen, säger Erik Westholm, professor i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Unga som faktiskt vill stanna på sina småorter kämpar mot en väldigt starkt rådande storstadsnorm, som stämplar dem som blir kvar som förlorare, säger Lotta Svensson, sociologiforskare vid Uppsala universitet.

– Samtidigt med den starka urbaniseringstrenden pågår en mindre, parallell trend som också är viktig - kontraurbaniseringen, säger Sofia Ulver, konsumentkulturforskare vid Lunds universitet.