Skolan förmår inte matcha elevers NO-intressen

20 min
Tekniker och ingenjörer är yrkesgrupper ska rädda Sveriges framtid som industrination. För att intressera ungdomar att välja den tekniska banan har det satsats mycket på att locka ungdomar till de tekniska yrkena. Men resultatet har varit magert, visar forskaren Magnus Oskarsson. Kan det vara så att det är skolan som redan på högstadiet dödar intresset för naturvetenskap? Forskningsresultat från Mittuniversitetet i Härnösand, visar att lärare och elever i årskurs 9 har olika sett att se på vad som är relevant med naturvetenskap.

Nu i dagarna börjar terminerna för landets gymnasieungdomar. Omkring 20 procent har valt teknik- och naturprogrammen. Men det skulle kunnat vara betydligt fler om inte skolan så effektivt dödar intresset för NO-ämnena fysik, kemi och biologi, redan under högstadietiden.

Didaktikforskaren Magnus Oskarsson har lagt fram en avhandling, där han redovisar resultat från en enkät bland 750 elever och drygt 100 lärare på ett trettiotal olika grundskolor. Det visar sig att det råder en dramatisk skillnad mellan vad skolan lär ut och vad eleverna vill lära sig på NO-lektionerna (kemi, fysik, biologi).

Eleverna är intresserade av naturvetenskap, men lärarna undervisar mest om de områden som intresserar eleverna minst, menar Magnus Oskarsson. NO-ämnena misslyckas i stor utsträckning att för eleverna visa på användbarheten i naturvetenskapen.

Han konstaterar i avhandlingen ”Viktigt – men inget för mig” att ämnesinnehållet i NO-ämnena bör förändras och undervisningen få ett annat upplägg. Samarbete mellan ämnen, lärare och skolor måste öka. Faktaplugget bör tonas ned, till förmån för en kunskap mer byggd på elevernas och samhällets behov.

Avhandlingen kan återfinnas här: https://www.miun.se/sv/Forskning/Vara-forskare/Disputationer/Avslutade/