Två doktorer - Tore Wretman och Charles Emil Hagdahl - 1986

28 min
: I programmet Två doktorer från 1986 samtalar Folke Olhagen med sin gamle spispartner Tore Wretman och med fattigläkaren och gastronomen Charles Emil Hagdahl. Sänt: 1986-12-13