"May the force be with you" - om andlighet i vetenskaplig skrud

25 min
I november ska den andliga tungviktaren Lynne MacTaggert föreläsa på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, mitt i vetenskapens hjärta. Anhängarna pratar om att bygga en bro mellan andligheten och vetenskapen och man har planerat föreläsningen länge. Nu närmar sig äntligen datumet. I seminarierummen ska det hållas workshops med inriktning på distanshealing, telepati och att koppla upp sitt medvetande mot universums energifält. Men vad tycker Chalmers tekniska högskola om den bro som nu ska anläggas från andlighetens strand? Vill man vara med och angöra den? I del tre av Övernaturligt ger sig Erik Hedtjärn och Martin Wicklin in i kvanfysikens värld och söker svar i mikrokosmos.