Per Becker, riskforskare: "Intresset väcktes under den stora svälten i Etiopien"

9:16 min
Per Becker forskar om riskreducering vid Lund universitet. Det handlar om hur man ska kunna förebygga katastrofer, framför allt de som har med ett förändrat klimat att göra, som till exempel torka, översvämningar, stormar, men även jordbävningar och andra stora katastrofer.

En av de svåraste frågorna med riskreducering är hur man motiverar folk att investera i förebyggande säkerhet innan det har börjat gå illa. Så länge inget har hänt, eller bara har hänt enstaka gånger har vi svårt att motivera oss till att investeringar i säkerhet. Oavsett om det handlar om att undvika framtida översvämningar genom bättre dagvattensystem i Sverige eller förebyggande smittskydd i ett fattigt eboladrabbad land i Afrika, säger Per Becker.