Oddasat 20120724 0700

5:00 min
Sameradion sänder program och nyheter på samiska.