VR Nyheter 20120718

5:00 min
Brittisk statligt finansierad forskning ska bli gratis tillgänglig på nätet. Och sån här s k open access håller lika god kvalité som forskning publicerad i betaltidskrifter. Varje natt förlamas musklerna när vi sover. Nu vet vi hur det styrs av hjärnan.