Begravningstid förkortas och barns rätt till sin pappa

40 min
Maxtiden mellan dödsfall och begravning ska kortas, vilket väcker mycket tankar både för och emot. Dessutom om barns rätt till sin pappa vid separation. Programledare: Nina Glans,