Almedalen: Kulturpolitisk debatt om det nya public service-avtalet

22 min
Seminarium: Debatt från Almedalen 4 juli 2012: Blir det en blocköverskridande överenskommelse om det nya public serviceavtalet? I september lägger public servicekommittén fram sitt förslag till nya sändningstillstånd för SR/SVT/UR fram till 2020. Det är riksdagen som slutligen under 2013 ska fatta beslut om public service framtid. Kommer frågan om public service framtid att beslutas i bred parlamentarisk enighet, eller är det en fråga som splittrar de politiska blocken? Medverkande: Gunilla Carlsson (S) ordförande i Kulturutskottet, Christer Nylander (FP) vice ordförande Kulturutskottet, Andreas Carlson (KD) ledamot Kulturutskottet, Agneta Börjesson (MP) ledamot Kulturutskottet. Moderator: Cecilia Bodström, Sveriges Radio.