Kulturnytt 2012-07-03

12 min
Ska kulturutövare slippa vara entreprenörer? Kulturnytt på Plats i Almedalen och intervju med kulturministern. Premiär idag för fjärde filmen om Spindelmannen på tio år, går berättelsen att förnya? Så ska vi utomlands: den franska e-boksmarknaden är lika trögstartad som den svenska, men ett nytt förlagsköp kanske ger ändring på det, och dessutom: konstmuseet Louisiana i Danmark har en ny utställning om nordisk arkitektur.