Flytta eller bo kvar?

19 min
Är det dags att flytta nu, eller ska jag bo kvar? För många äldre personer är det en stor och svår fråga. Det finns goda skäl att lämna villan för en lättskött, äldreanpassad lägenhet. Samtidigt finns en stor del av identiteten i boendet, som man kanske haft i flera decennier.

Det tvärvetenskapliga forskningscentrat CASE vid Lunds universitet forskar kring äldrefrågor. Studier har visat att bostadens roll för äldres välmående och hälsa är helt central. Men ändå tvingas många lämna sitt invanda sovrum, badrum och välbekanta trapphus.

– Ett ord kan sammanfatta tankarna och känslorna hos de åttio personer över 80 år som djupintervjuats kring en eventuell flytt: ambivalens. Man tänker på sin egen hälsa och att man inte längre klarar så mycket som innan, samtidigt som man känner att "Mitt hem är min borg, och här vill jag stanna", säger Marianne Granbom, doktorand i vårdvetenskap vid Lunds universitet.

Beslutsprocessen blir därför ofta lång. Det finns ofta goda skäl för att flytta eller stanna kvar och försöka få sitt hem anpassat efter sina behov.

– I ett land som Sverige måste alla, från den privata byggherren till politikerna på riksnivå ta ansvar för att fler ska kunna bo kvar i renoverade, anpassade boenden, säger Susanne Iwarsson, professor i åldrandeforskning vid Lunds universitet.

I dagens Vetandets värld intervjuas tre forskare från det tvärvetenskapliga åldrandeforskningscentrat CASE vid Lunds universitet: professor Susanne Iwarsson, postdoktorn Lisa Ekstam och doktoranden Marianne Granbom. I programmet medverkar även Stig Ålund, pensionär i CASE:s brukarråd vid Lunds universitet och Fredrik von Platen, ordförande Karlskrona seniorhusförening.