Världens viktigaste konstutställning?

42 min
I juni öppnade den konstutställning som kallats för "världens viktigaste". Den heter Documenta och äger rum i tyska staden Kassel vart femte år. Under rubriken Sommaruniversitetet återutsänds nu det program som Kulturredaktionens konstkritiker Mårten Arndtzén och Cecilia Blomberg gjorde för programmet Kosmo i juni.