Kulturnytt

9:03 min
Om statliga bidrag till nyskapande konst. Vilka projekt gynnas?=