Vi ses nästa fredag! Eh, jaha när exakt är det?

24 min
"Vi ses nästa fredag" eller "vi ses nästa helg" är uttryck vars betydelse inte är helt tydliga. Betyder det närmast kommande helgen eller helgen därpå? Lyssnaren Tommy har upptäckt att han och hans kompis menar olika, men vad är rätt och fel? Finns det ens något rätt och fel? Det nordiska temat går vidare i Språket. Kari Lund undervisar svenskar i norska språket och berättar vad som är svårast för svenskar att lära sig och vad norrmän menar när de säger "jag har ingen anledning att träffa dig."

Veckans språkfrågor besvaras av Ylva Byrman.

"Rita analogt" i betydelsen rita med kritor på papper, är det ett korrekt språkbruk?

Vad menas med "nästa helg"?

Varför använder man uttrycket "fått blodad tand"? Varifrån kommer det och när började man använda det?

Varför heter kontanter som det gör på svenska?