Polsk antisemitism, Julia Roberts löfte och så står och går du ordentligt

41 min
Efter en kraftig våg av antisemitism i Polen kom många judar till Sverige under slutet av 60-talet och början av 70-talet. Det här skildras i en ny svensk roman av Emilia Degenius, som gästar programmet. Avhoppen har blivit färre från den grundläggande militära utbildningen, bland annat för att rekryterna har fått mer tid på sig att lära sig gå och prata på ett korrekt sätt. Varför är det här nödvändiga kunskaper 2014? Håkan Jönsson som är chef för Livgardets grundläggande militära utbildning (GMU) kommer och berättar om det. Louise har också frågor kring Julia Roberts uttalande om att hon aldrig ska skönhetsoperera sig. Är hon en förebild eller inte? Det resonerar chefredaktören för svenska Elle Hermine Coyet-Ohlén och designern Camilla Thulin om i dagens program. Programledare: Louise Epstein. Producent: Ülkü Holago.