Nyheter från Vetenskapsradion

4:55 min
På söndag kommer FN:s klimatpanel IPCC att presentera en slutgiltig sammanfattning av sin senaste stora rapport om Jordens klimat. Men in i det sista är det osäkert vad den till slut kommer att innehålla. Den till synes förvirrade hanteringen av personer i USA som kan ha smittats av ebola beror på att smittskyddsinstitutet CDC saknar maktbefogenheter. Delstaterna avgör själva hur smitta ska hanteras och hur beredskapen ska prioriteras.