Kulturnytt

8:44 min
Sociologen Kalle Berggren har skrivit en avhandling om vad raptexter ofta handlar om, Anders Sunna använder konsten som vapen i Umeå och så recenserar vi stjärnproducenten Daniel Lanois nya skiva. Programledare: Kristian Erskog.