Skogsdöden och klimatförändringen

19 min
Går det verkligen att tala om en skogsdöd och orsakas den i så fall av klimatförändringar? Nu när FN:s klimatpanel i dagarna kommer med ytterligare en rapport ger sig Vetandets värld ut för att ta reda på hur skogen påverkas av värme, torka och nederbörd.

Det finns gott om skogar runt om i världen där forskare sedan 1970-talet har belagt trädskador på grund av torka och värme. Det kan man se på en världskarta som FN:s klimatpanel, IPCC, publicerade i våras. Den mest närbelägna skadade skogen, ur ett svenskt perspektiv, ligger strax söder om Oslo.

Skogsforskaren Svein Solberg på Norsk institutt for skog og landskap tar emot i ett skogsparti med många torra och mer elle mindra döda granar. Vissa står fortfarande, andra lutar betänkligt och några måste man kliva över.

Svein Solberg förklarar att detta är helt naturligt för gran som växer på ganska tunna jordar som ligger ovanpå berget. Ett år när grundvattennivåerna sjunker på grund av torka kan vara helt förödande för granen med sitt grunda rotsystem. Högre temperaturer gynnar också barkborrar som gärna sätter tänderna i granen. En försvagad gran kan dessutom bli ett lätt byte för den honungsskivlingen, en svamp som är en riktig träddräpare. Svein Solberg skrev själv en vetenskaplig artikel 2004 som handlade just om sådana här skador som drabbat den här skogen. Det är den artikeln som IPCC refererar till. 

Men den här typen av skogsskador vi ser strax söder om Oslo är inte unika för Norge, samma sak kan man se på många håll i södra Sverige, säger Svein Solberg. Det är helt normalt.

Ben Smith är professor i ekosystemvetenskap vid Lunds universitet. Han leder en forskargrupp som håller på med ekosystemmodeller som undersöker effekter av klimatförändringar. Vad han känner till finns det i Europa inga belägg för klimatförändringarna skulle ha gett upphov till skogsdöd.

Lundakollegan Richard Bradshaw, som även är professor i miljövetenskap vid University of Liverpool, forskar på skog i mycket långa tidsperspektiv. Han säger att skogsdöd har inträffat historiskt på grund av klimatförändringar, men om det sker nu är svårare att säga utifrån de belägg vi har idag.

Craig Allen är en av många skogsforskare på IPCC som har jobbat med rapporten om klimatförändringarnas konsekvenser. Han har bland annat jobbat med att ta fram världskartan som visar skogsområden som sedan 1970-talet har drabbats av torka och värme. Man kan inte säga att det har blivit mer skogsdöd i världen på grund av klimatförändringarna, säger Craig Allen, eftersom vi har för dålig historisk kunskap.