Vetenskapsradions veckomagasin

25 min
Japanska forskare har fått fram transgena silkesmaskar som spinner tråd som lyser i mörker. Och svenska hobbybiologer försöker göra självlysande blommor. Nanomaterialens hälsofaror granskas. Ebolasmitta i USA splittrar delstater. Ny studie om komjölkens eventuella hälsorisker har väckt stor uppmärksamhet.