Att söka ljuset - gudstjänst från Umeå

Här finns inget ljud
I en gudstjänst om saknad och minnen på "Alla själars dag" berättar prästen och retreatledaren Magdalena Ljunggren om en yttre och en inre ljusvandring.

Mitt i den mörka hösten infaller "Alla själars dag". Då minns många människor sina avlidna vänner och släktingar genom att tända ljus i kyrkor och på kyrkogårdar.

Gudstjänsten denna söndag sänds från Backens kyrka i Umeå.

Den handlar om att även där det är som allra mörkast bor ett ljus. Jag behöver tända ljus för att påminna mig om hoppet och kraften som finns i ljusa minnen.

Magdalena Ljunggren leder ibland retreater och använder då gärna bilden av en inre vandring. I predikan kopplar hon en promenad på kyrkogården med en inre vandring mot ett ljus.

En inre vandring kan ge hjälp och kraft i den yttre vandringen. Den skapar helhet och närhet, till både Gud och mig själv.

Texter

Josua 1:10-11
Hebreerbrevet 11:13-16
Lukasevangeliet 20:37-38

Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande. 

Musik

Blott en dag (Sv Ps 249)
Önskan (B Setterlind, R Hahn)
Var mitt ljus (B Senter, J-O Kulander)
Som en bro över mörka vatten (P Simon)
Var inte rädd (Sv Ps 256)
Vaggvisa för en orolig själ (G Ekstrand, B Nilsson)
Fäbodpsalm från Dalarna
En ton från himlen (J Newton)
Du ska vara med mig (B Senter, J-O Kulander)
Låt mig växa stilla (A Frostensson, K-E Svedlund)
Härlig är jorden (Sv Ps 297)
Jesus är min fröjd och glädje (Bach)
In paradisum (T Dubois)

Medverkande

Magdalena Ljunggren, predikan och liturgi
Ulrika Nordström, textläsning
Ingemar Grahn, textläsning och solosång
Charlotte Kuisma, solosång
Adam och Marcus Schedin, sång
Kören Gaudium
Katarina Konradsson, körledare
Per Brännström, violin
Maria Axéll, orgel och piano

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Församlingssång - Blott en dag
  Kompositör: Oscar Ahnfelt
 • 11.08
  Församlingssång - Önskan
  Kompositör: Robert Hahn
 • 11.11
  Församlingssång - Var mitt ljus
  Kompositör: Jan-Olof Kulander
 • 11.16
  Församlingssång - Som en bro över mörka vatten
  Kompositör: PAUL SIMON
 • 11.21
  Församlingssång - Var inte rädd
  Kompositör: Lars Moberg
 • 11.24
  Församlingssång - Vaggvisa för en orolig själ
  Kompositör: Bo Nilsson
 • 11.32
  Församlingssång - Fäbodspsalm från Dalarna
  Kompositör: Traditionell
 • 11.42
  Församlingssång - En ton från himlen
  Kompositör: John Newton
 • 11.46
  Församlingssång - Du ska vara med mig
  Kompositör: Bo Senter
 • 11.53
  Församlingssång - Låt mig växa stilla
  Kompositör: Karl-Erik Svedlund
 • 11.55
  Johan Sebastian Bach - Jesus är min fröjd och glädje
  Församlingssång
  Textförfattare: Johann Sebastian Bach,Anders Öhrwall
 • 11.58
  Théodore Dubois - In paradisum
  Församlingssång