Magi i en avförtrollad värld

40 min
Carl Abrahamsson, som skriver om magi, Henrik Bogdan, religionshistoriker och Jonna Bornemark, filosof samtalar om magi och magiskt tänkande i en värld där förnuft är idealet.

Den tyske tänkaren Max Weber sa i början av förra seklet att vi i lever i en värld som är avförtrollad. Har magin dunstat bort i västvärlden och lämnat kvar en värld där bara strikt rationellt tänkande ses som väg till kunskap och insikt. Och är denna avförtrollade värld i så fall en spegling av oss som människor, eller bär vi i grund och botten också på en annan form av tänkande; ett magiskt tänkande, som inte är kompatibelt med våra rationella ideal?

Medverkande är Carl Abrahamsson, som bl.a skriver om ockultism, Henrik Bogdan, religionshistoriker vid Göteborgs universitet och Jonna Bornemark, filosof vid Södertörns högskola.

Programledare och producent Peter Sandberg.