Katarina Mazetti

3:51 min
Katarina Mazetti är författare och journalist. Hon har skrivit för barn och vuxna i många olika genrer. Mest känd är hon för boken "Grabben i graven bredvid" som översatts till 32 språk.Hon har alltid varit intresserad av filosofiska och existentiella frågor, något som bland annat kom till uttryck i romanen "Mitt himmelska kramdjur". I fjol fick hon Piraten- priset för ett författarskap fyllt av "uppsluppet allvar och vemodig komik".