Kulturnytt 20120620 1305

14 min
Den polska konstnären Anna Konik visar videoverket ”I samma stad, under samma himmel…” i Riksdagen, med berättelser från sju kvinnor i Tensta med invandrarbakgrund. Kerstin Berggren intervjuar Lisa Le Feuvre, curator för Mario Merz-utställningen på Bildmuseet i Umeå. Den österrikisk-brittiska journalisten och författaren Gitta Sereny har avlidit, 91 år gammal. Andreas Lindahl om att EU-domstolen för tre månader sedan slog fast att en italiensk tandläkare inte behöver betala någon avgift för att de spelar musik för sina patienter. Men de svenska upphovsrättsorganisationerna Stim och Sami tänker ända fortsätta ta betalt, trots att EU-domen gäller även här i Sverige.