Dagens eko 21 november

15 min
Brottslighet av och mot tiggare ska utredas - Domen om Arlanda flygplats har kommit - Sverige får EU-kritik för oförmåta att utreda miljöbrott -- Havsvattnet är fortfarande badbart - enligt vissa i alla fall.