Hur länge har man talat svenska i Finland?

24 min
Svaret är att man inte riktigt vet det, säger Viveca Rabb vid Åbo Akademi. Vid början av medeltiden, under 1100-talet, kom en inflyttningsvåg från Sverige och under de kommande århundradena kom Finland att knytas allt närmare Sverige politiskt. En del forskare tror att det även tidigare, under vikingatiden, fanns svenska bosättningar i Finland, men de arkeologiska fynden från den tiden talar inget språk, säger Viveca Rabb. Hennes forskningsområde är de svenska dialekterna i Österbotten och i veckans program berättar hon om några drag som kännetecknar dem.Även om de svenska dialekterna i Finland drabbats av utslätning under senare år, används dialekter inom fler områden i dag än tidigare, säger hon. Särskilt i Österbotten kan man höra ”svåra dialekter” användas i butiker och ungdomar använder gärna dialekt i SMS- och chattspråk och skäms inte över att vara dialekttalare.I veckans program fortsätter Kim Holm sin resa i svensktalande Österbotten och träffar flera ungdomar som beskriver sin dialekts särart. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor:-talade man om stress före 1950?-falskblacka-tosafora i Göingebygden-en särskilds sorts ’att’: ’att vi fick mycket fisk!’-gravad lax och begravning - finns släktskap mellan orden?