Att läsa en stad: Marseille genom en amerikansk indians ögon

14 min
Hur ser en amerikansk indian på den franska staden Marseille? Det frågan inställer sig i dag i vår serie "Att läsa en stad". Socialantropologen Jannete Hentati har läst en bok om staden. Och bott där. Hör också i samma serie kulturskribenten Margareta Flygt om Berlin.

Kring millenieskiftet skrev James Welch en roman om hur en av indianerna i Buffalo Bills turnésällskap – Charging Elk – en dag finner sig strandsatt i Marseille.

Det är genom den boken Jannete Hentati berättar om den franska hamnstaden. En gång en riktig arbetarstad, i dag bebodd av många arbetslösa. 

Som imaginärt undantag bortom lanthandlar och mjuka getostar framställs Marseille ofta som en främling inom den egna nationen - en stad som inte liknar någon annan i den franska republiken. 

Och Margareta Flygts promenad i Berlin sker med hjälp av en bok skriven av Albrecht Selges, som själv gör audioguider, mp3-filer, om Berlin. (Det här inslaget sändes första gången i OBS den 29 januari 2012)