Den svenska rasbiologin

43 min
Än idag lever människor i Sverige som fick sina skallar mätta och näsor undersökta – den svenska rasbiologin ligger inte längre tillbaka i tiden än så. I en ny dokumentär - "Hur gör man för att rädda ett folk?” - berättar Maja Hagerman om rasbiologen Herman Lundborgs resor i Sápmi och studier av finnar och samer. Samtal med Gunnar Broberg, professor i idé- och lärdomshistoria och Anna Sunna, journalist på Sameradion. Dessutom: Jonatan Unge fångar ett ord i tiden – ”panik”. Och vilka idéer låg inbäddade i den amerikanska dramatikern Tennessee Williams pjäser när han slog igenom på 1940-talet? Samtal med teaterkritikern John Lahr som är aktuell med en biografi över Tennessee Williams.