Långt från ljuset - Albin Tanke

5:07 min
Novembermörker är överrubriken för veckans fem morgonandakter.

Den här veckan hålls de av Albin Tanke, som är präst vid Lunds stiftskansli.        

Vissa av oss tycker novembermörkret är mysigt. 
Vi tänder ljus. 
Vi kurar ihop oss inne i värmen och ser ut i mörkret.
Andra blir rädda, känner tomhet och vilsenhet.

Text

Psaltaren 46:1-8

Gud är vår tillflykt och vår styrka,en hjälp i nöden, som aldrig svikit. Därför räds vi inte om än jorden skälver och bergen störtar i havets djup, om än vattnen brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror.

Musik

Tröstevisa, Benny Andersson.
Psalm 830, Stad i Ljus, Tommy Körberg.