Katarina Hahr möter Björn Ranelid

28 min
- Det finns mornar då jag vaknar med ångest. Då går jag upp och snickrar eller målar, så lättare det efter en stund. Det säger författaren Björn Ranelid som är den förste av tre skapande personer som Katarina Hahr möter kring frågan om hur mörkret och ljuset tar sig uttryck i deras liv.