Naturens skatter ska fördelas rättvist

20 min
Nu gäller nya regler i många länder för den som vill komma och leta efter användbara växter, djur eller mikroorganismer. Men frågan är vad FN:s nya konvention betyder för insamling av biologiskt material till forskning.

Att växter, djur och mikroorganismer kan vara en riktig guldgruva för oss människor är det väl ingen som tvivlar på. Tänk bara på produkter som kaffe och te, och inte minst penicillin.

Men det har också funnits en orättvisa genom historien i att forskare och företag från rikare länder har kunnat komma till fattigare länder för att leta efter användbara saker i naturen, utan att behöva dela med sig av eventuella vinster.

För att få bukt med den här orättvisan har många av världens länder kommit överens om nya regler för insamling av biologiskt material. De nya reglerna har börjat gälla från och med i höst och ingår i FN:s konvention om biologisk mångfald.

̶  Man ska tänka på de länder där man vill samla in biologiskt material. Att man inte bara kan gå in och samla lite på måfå, säger etnobotanikern Hugo de Boer som jobbar i Uppsala och i Oslo.

Men frågan är nu hur reglerna kommer att påverka det fortsatta letandet efter värdefulla ämnen i naturen. Och hur ska man kunna kontrollera att reglerna verkligen följs?